Bærekraft i Norwegian Property

Norwegian Property satser på lokale tiltak som gir en positiv, global effekt. GLOCAL står for de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.

Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.

Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger.

Dette er noen av dem:
  • Energiklasse A-bygg, hvis mulig.
  • Bygging med miljøvennlige materialer
  • Kildesortering av avfall
  • Tiltak for redusert vannforbruk
  • Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken
  • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet
  • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler
  • Sjøvannspumpe som reduserer energibruk og
  • Co2-utslippet på Aker Brygge

Kortreist energi på Aker Brygge

Aker Brygge ligger flott plassert ved Oslofjorden. Med kilde til energi fra havet så tett på sørger en sjøvannspumpe for at Aker Brygge kan utnytte kortreist energi til nedkjøling og oppvarming av kontorene. 

Sjøvann hentes fra 20 meters dyp, hvor det holder en jevn temperatur på ca 7 grader hele året. Det kalde sjøvannet kjøler ned rent vann i kjølesystemet ved å passere gjennom en stor sjøvannsvarmeveksler. Det kalde vannet brukes til å kjøle ned luften i lokaler som har kjølebehov. Deretter returnerer vannet til energisentralen med en noe høyere temperatur, og sendes inn i varmepumpen. En varmepumpe foredler energien i vannet og hever temperaturen på vannet til ca 60 grader. Vi får ut 3 ganger så mye varme som strøm som tilsettes for å drive prosessen. Vannet i varmeanlegget varmer opp byggene som trenger det. I tillegg til energien fra varmepumpen tilsettes noe fjernvarme på de kaldeste dagene i året.

Felles løft for økt kildesortering
på Aker Brygge

Kildesorteringskampanjen ”Action – Aker Brygge” er et ledd i NPROs satsing på lokale miljøtiltak som gir en positiv, global effekt; GLOCAL.

Alle leietakere og brukere av søppelrampene tilbys en grunnpakke med kildesorteringsutstyr til bruk i egen bedrift, som ledd i kildesorteringskampanjen. Har du utstyr som fungerer godt i dag, trenger du ikke bytte det ut, men nye avfallsposer og -sekker skal alle innføre.

Avfallsposer i ulike farger

På Aker Brygge skal avfallet sorteres i ti hovedtyper av avfall. Hver av disse avfallstypene har sin egen farge på skilt og annet informasjonsmateriell. Også avfallsposene ulike farger. Det er oransje poser/sekker for restavfall, grønne poser/sekker for matavfall og blå for plastfolie. Bestilling av avfallsposer og -sekker gjøres i samme skjema som bestilling av annet utstyr.

Skal du bestille avfallsposer eller annet kildesorteringsutstyr?

Har du spørsmål eller ønske om bistand?

Har du spørsmål eller trenger råd om utstyr, ta kontakt med NPRO