Finansiering2019-09-13T13:33:26+00:00

FINANSIERING

FINANSIERING

Norwegian Property har nedfelt i sin finanspolicy at selskapet skal ha en LTV som ligger mellom 45-55%.

Selskapet jobber for å ha en diversifisert forfallsprofil på finansieringen for å redusere refinansieringsrisikoen.

Finansieringskildene er delt mellom banklån og obligasjonslån.

Eiendom er en kapitalintensiv virksomhet, og det er derfor viktig for selskapet å ha gode relasjoner til flere store banker i det norske bankmarkedet.

Siden 2014 er obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere kilde til finansiering. Ved utgangen av Q2-2019 var fordelingen 12% banklån og 88% obligasjonslån.

Splitt mellom banklån og obligasjoner

Forfallsprofil

Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:

Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:

ISIN nr Navn Dokument (linker) Hovedstol Rente Løpetid Panteobjekt
NO 0010856818 NPRO ## Låneavtale 150 mnok 3,05% 2019-2026 Kaibygning 1
NO 0010856826 NPRO ## Låneavtale 300 mnok FRN 2019-2024 Kaibygning 1
NO 0010856719 NPRO ## Låneavtale 500 mnok FRN 2019-2022 Kaibygning 1
NO 0010809346 NPRO 12 Securities Note
Låneavtale utvidelse

400 mnok
71 mnok

FRN 2017-2020 Terminalbygget
NO 0010809338 NPRO 11 Securities Note
Låneavtale utvidelse
1 000 mnok
230 mnok
FRN 2017-2022 Terminalbygget
NO 0010805104 NPRO 10 Securities Note 570 mnok 2,525 % 2017-2022 Gullhaugveien 9-13
NO 0010799547 NPRO 09 Securities Note 300 mnok 2,93 % 2017-2024 Drammensveien 60
NO 0010794258 NPRO 08 Securities Note 450 mnok 2,95 % 2017-2024 Fondbygget
NO 0010794241 NPRO 07 Securities Note with Amendment Agreement
Låneavtale utvidelse

220 mnok
89 mnok

FRN 2017-2024 Fondbygget
Supplement to Registration Document 2017.06.26
NO 0010768195 NPRO 06 Securities Note 1 335 mnok FRN 2016-2020 Verkstedhallene
Registration Document 2017.01.03
NO 0010720600 NPRO 05 Securities Note 350 mnok FRN 2014-2019 Bryggegata 9
Supplement to Registration Document 2014.10.20
Registration Document 2013.10.30