Finansiering

Norwegian Property har nedfelt i sin finanspolicy at selskapet skal ha en LTV som ligger mellom 45-55%.

Selskapet jobber for å ha en diversifisert forfallsprofil på finansieringen for å redusere refinansieringsrisikoen.

Finansieringskildene er delt mellom banklån og obligasjonslån.

Eiendom er en kapitalintensiv virksomhet, og det er derfor viktig for selskapet å ha gode relasjoner til flere store banker i det norske bankmarkedet.

Siden 2014 er obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere kilde til finansiering. Ved utgangen av Q4-2019 var fordelingen 18% banklån og 82% obligasjonslån.

Splitt mellom banklån og obligasjoner 2019-Q4

Forfallsprofil januar 2020

Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:

Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:

ISIN nrNavnDokument (linker)HovedstolRenteLøpetidPanteobjekt
NO 0010871312NPRO 17Securities Note460 mnokFRN2020-2024Lille Grensen 7
NO 0010864952NPRO 16Securities Note505 mnok2,666%2019-2024Bryggegata 7-9 og Støperiet
Registration Document 2019.09.16
NO 0010856826NPRO 15Securities Note300 mnokFRN2019-2024Kaibygning 1
NO 0010856818NPRO 14Securities Note150 mnok3,05%2019-2026Kaibygning 1
NO 0010856719NPRO 13Securities Note500 mnokFRN2019-2022Kaibygning 1
NO 0010809346NPRO 12Securities Note
Låneavtale utvidelse
400 mnok
71 mnok
FRN2017-2020Terminalbygget
NO 0010809338NPRO 11Securities Note
Låneavtale utvidelse
1 000 mnok
230 mnok
FRN2017-2022Terminalbygget
NO 0010805104NPRO 10Securities Note570 mnok2,525 %2017-2022Gullhaugveien 9-13
NO 0010799547NPRO 09Securities Note300 mnok2,93 %2017-2024Drammensveien 60
NO 0010794258NPRO 08Securities Note450 mnok2,95 %2017-2024Fondbygget
NO 0010794241NPRO 07Securities Note with Amendment Agreement
Låneavtale utvidelse
Låneavtale utvidelse
220 mnok
89 mnok
119 mnok
FRN2017-2024Fondbygget
Supplement to Registration Document 2017.06.26
NO 0010768195NPRO 06Securities Note1 335 mnokFRN2016-2020Verkstedhallene
Registration Document 2017.01.03