Styre & valgkomité 2017-08-25T08:33:14+00:00

STYRET

MARTIN MÆLAND

Styreleder

MARTIN MÆLAND

Chair

Mr Martin Mæland (born 1949), chairman of the board since 13 April 2016, is cand. oecon. and cand. mag. in science from the University of Oslo, and he was chief executive officer of OBOS (the Norwegian real estate conglomerate and building society) from 1983 to 2015. He is chairman of the board of Veidekke ASA and Kultur- og Idrettsbygg KF. He is board member of several companies such as Ticon Eiendom AS and Arctic Securities. Mr Mæland has previously possessed a number of board positions, also within real estate and stock exchange listed companies.

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

Bjørn Henningsen (født 1962), styremedlem siden 10. oktober 2014, er siviløkonom fra Heriot-Watt University, og er daglig leder og partner i Union Eiendomskapital AS som han var med å etablere i 2005. Henningsen har meget lang og allsidig erfaring fra eiendomsinvesteringer, eiendomsutvikling, bank og finans. Han var tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Investra ASA, og har også lang erfaring fra banker og finansinstitusjoner. Henningsen innehar en rekke verv som styreleder og styremedlem i selskaper knyttet til Union gruppen, inkludert styreleder i Union Gruppen AS og Union Eiendomskapital AS. Han kontrollerer 311 556 aksjer i Norwegian Property ASA.

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Cecilie Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 10. oktober 2014, er utdannet Bachelor (BA) i økonomi og spansk fra London Metropolitan University i 2006. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd i London, og er styremedlem i flere selskaper inkludert Marine Harvest ASA og Ship Finance International Ltd.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 315 969 937 aksjer i Norwegian Property ASA.

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

Kjell Sagstad (født 1948), styremedelm siden 13. april 2016, er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Han er styreleder for en rekke eiendomsselskaper eiet og kontrollert av NIAM. Kjell Sagstad har tidligere vært investeringsdirektør i Vital Eiendom og administrerende direktør i Norgani Hotels ASA, og har lang erfaring fra forvaltning, kjøp og salg av eiendom.

Et selskap forvaltet av NIAM, NIAM V Prosjekt AS, eier og kontrollerer 67 437 425 aksjer i Norwegian Property ASA.

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 13. april 2016, er utdannet ved European Business School i London. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd. i London. Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Seadrill Ltd., Frontline Ltd. og Golar LNG.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 315 969 937 aksjer i Norwegian Property ASA.

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

Lars Erich Nilsen (født 1981) har vært ansatt i Seatankers Management Norway AS siden 2014. Før dette arbeidet han som analytiker i Fearnley Advisors AS (2013-2014) og Fearnley Fonds ASA / Fearnley Securities AS (2005-2013, partner fra 2007). Lars Erich Nilsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

MERETE HAUGLI

Styremedlem

MERETE HAUGLI

Styremedlem

Merete Haugli (født 1964), styremedlem siden 13. april 2016, har utdannelse fra Bankakademiet og BI, og har gjennomført studier i transpersonlig psykologi. Hun driver egen konsulentvirksomhet innenfor blant annet ledertrening, mentaltrening og mentoring, og har allsidig bakgrunn fra finans og politiet. Hun er styremedlem i Reach Subsea ASA og er medlem av valgkomiteen i Marine Harvest ASA.

VALGKOMITÉ

Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og valgkomitéen skal være uavhengig i forhold til styret og ledende ansatte.
Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter også komiteens godtgjørelse.
I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre.

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen, kan gjøre dette her.

Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer:
Robin Bakken (leder)
Marianne Johnsen