Styre & valgkomité2019-01-18T07:43:03+00:00

STYRET

MERETE HAUGLI

Styreleder

MERETE HAUGLI

Chair

Merete Haugli (født 1964), styremedlem siden 13. april 2016 og styreleder siden 19. april 2018, har utdannelse fra Bankakademiet og BI, og har gjennomført studier i transpersonlig psykologi. Hun driver egen konsulentvirksomhet innenfor blant annet ledertrening, mentaltrening og mentoring, og har allsidig bakgrunn fra finans og politiet. Hun er styremedlem i Reach Subsea ASA og er medlem av valgkomiteen i Marine Harvest ASA.

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

Bjørn Henningsen (født 1962), styremedlem siden 10. oktober 2014, er siviløkonom fra Heriot-Watt University, og er daglig leder og partner i Union Eiendomskapital AS som han var med å etablere i 2005. Henningsen har meget lang og allsidig erfaring fra eiendomsinvesteringer, eiendomsutvikling, bank og finans. Han var tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Investra ASA, og har også lang erfaring fra banker og finansinstitusjoner. Henningsen innehar en rekke verv som styreleder og styremedlem i selskaper knyttet til Union gruppen, inkludert styreleder i Union Gruppen AS og Union Eiendomskapital AS. Han kontrollerer 311 556 aksjer i Norwegian Property ASA.

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Cecilie Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 10. oktober 2014, er utdannet Bachelor (BA) i økonomi og spansk fra London Metropolitan University i 2006. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd i London, og er styremedlem i flere selskaper inkludert Marine Harvest ASA og Ship Finance International Ltd.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 328 234 704 aksjer i Norwegian Property ASA.

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

Kjell Sagstad (født 1948), styremedelm siden 13. april 2016, er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Han er styreleder for en rekke eiendomsselskaper eiet og kontrollert av NIAM. Kjell Sagstad har tidligere vært investeringsdirektør i Vital Eiendom og administrerende direktør i Norgani Hotels ASA, og har lang erfaring fra forvaltning, kjøp og salg av eiendom.

Et selskap forvaltet av NIAM, NIAM V Prosjekt AS, eier og kontrollerer 67 437 425 aksjer i Norwegian Property ASA.

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 13. april 2016, er utdannet ved European Business School i London. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd. i London. Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Seadrill Ltd., Frontline Ltd. og Golar LNG.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 328 234 704 aksjer i Norwegian Property ASA.

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

Lars Erich Nilsen (født 1981) har vært ansatt i Seatankers Management Norway AS siden 2014. Før dette arbeidet han som analytiker i Fearnley Advisors AS (2013-2014) og Fearnley Fonds ASA / Fearnley Securities AS (2005-2013, partner fra 2007). Lars Erich Nilsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 328 234 704 aksjer i Norwegian Property ASA.

CARL ERIK KREFTING

Styremedlem

CARL ERIK KREFTING

Styremedlem

Carl Erik Krefting (født 1953), styremedlem siden 19. april 2018, er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han var med å etablere Søylen Eiendom AS i 2004. Selskapet åpnet i mai 2009 Norges første High End magasin, Eger.
Han jobbet som advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund fra 1982 til 2004, og i den forbindelse hadde han flere styreverv i selskaper som Avantor ASA, Dyno Industrier ASA og Gresvig ASA.

Han har opsjon på å kjøpe totalt 500 000 aksjer fordelt på inntil 3 transjer i Norwegian Property ASA til kurs 11,50 i en periode fra 19. april 2019 til 19. april 2021.

VALGKOMITÉ

Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og valgkomitéen skal være uavhengig i forhold til styret og ledende ansatte.
Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter også komiteens godtgjørelse.
I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre.

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen, kan sende mail til info@npro.no.

Frist for å foreslå kandidater til styret er 1. mars.

Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer:
Robin Bakken (leder)
Marianne Johnsen