Styre & valgkomité 2018-01-12T09:10:39+00:00

STYRET

MARTIN MÆLAND

Styreleder

MARTIN MÆLAND

Chair

Martin Mæland (født 1949), styreleder siden 13. april 2016, er cand. oecon. og cand. mag. i realfag fra Universitet i Oslo og var konsernsjef i OBOS i perioden 1983–2015. Han er styreleder i Veidekke ASA og i Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF. Han har videre styreverv i flere selskaper, blant annet Ticon Eiendom AS og Arctic Securities. Martin Mæland har tidligere hatt styreverv i en rekke selskaper, også innenfor eiendom og børsnotert virksomhet. Han eier eller kontrollerer ingen aksjer i Norwegian Property ASA.

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

BJØRN HENNINGSEN

Styrets nestleder

Bjørn Henningsen (født 1962), styremedlem siden 10. oktober 2014, er siviløkonom fra Heriot-Watt University, og er daglig leder og partner i Union Eiendomskapital AS som han var med å etablere i 2005. Henningsen har meget lang og allsidig erfaring fra eiendomsinvesteringer, eiendomsutvikling, bank og finans. Han var tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Investra ASA, og har også lang erfaring fra banker og finansinstitusjoner. Henningsen innehar en rekke verv som styreleder og styremedlem i selskaper knyttet til Union gruppen, inkludert styreleder i Union Gruppen AS og Union Eiendomskapital AS. Han kontrollerer 311 556 aksjer i Norwegian Property ASA.

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

CECILIE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Cecilie Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 10. oktober 2014, er utdannet Bachelor (BA) i økonomi og spansk fra London Metropolitan University i 2006. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd i London, og er styremedlem i flere selskaper inkludert Marine Harvest ASA og Ship Finance International Ltd.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 317 969 937 aksjer i Norwegian Property ASA.

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

KJELL SAGSTAD

Styremedlem

Kjell Sagstad (født 1948), styremedelm siden 13. april 2016, er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Han er styreleder for en rekke eiendomsselskaper eiet og kontrollert av NIAM. Kjell Sagstad har tidligere vært investeringsdirektør i Vital Eiendom og administrerende direktør i Norgani Hotels ASA, og har lang erfaring fra forvaltning, kjøp og salg av eiendom.

Et selskap forvaltet av NIAM, NIAM V Prosjekt AS, eier og kontrollerer 67 437 425 aksjer i Norwegian Property ASA.

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

KATHRINE ASTRUP FREDRIKSEN

Styremedlem

Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 13. april 2016, er utdannet ved European Business School i London. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd. i London. Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Seadrill Ltd., Frontline Ltd. og Golar LNG.
Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 317 969 937 aksjer i Norwegian Property ASA.

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

LARS ERICH NILSEN

Styremedlem

Lars Erich Nilsen (født 1981) har vært ansatt i Seatankers Management Norway AS siden 2014. Før dette arbeidet han som analytiker i Fearnley Advisors AS (2013-2014) og Fearnley Fonds ASA / Fearnley Securities AS (2005-2013, partner fra 2007). Lars Erich Nilsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 317 969 937 aksjer i Norwegian Property ASA.

MERETE HAUGLI

Styremedlem

MERETE HAUGLI

Styremedlem

Merete Haugli (født 1964), styremedlem siden 13. april 2016, har utdannelse fra Bankakademiet og BI, og har gjennomført studier i transpersonlig psykologi. Hun driver egen konsulentvirksomhet innenfor blant annet ledertrening, mentaltrening og mentoring, og har allsidig bakgrunn fra finans og politiet. Hun er styremedlem i Reach Subsea ASA og er medlem av valgkomiteen i Marine Harvest ASA.

VALGKOMITÉ

Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og valgkomitéen skal være uavhengig i forhold til styret og ledende ansatte.
Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter også komiteens godtgjørelse.
I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre.

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen, kan gjøre dette her.

Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer:
Robin Bakken (leder)
Marianne Johnsen