Styret

Merete Haugli

Styreleder

Merete Haugli (født 1964), styremedlem siden 13. april 2016 og styreleder siden 19. april 2018, har utdannelse fra Bankakademiet og BI, og har gjennomført studier i transpersonlig psykologi. Hun driver egen konsulentvirksomhet innenfor blant annet ledertrening, mentaltrening og mentoring, og har allsidig bakgrunn fra finans og politiet. Hun er styremedlem i Solstad Offshore ASA, Reach Subsea ASA og Axactor AB, samt medlem av valgkomiteen i Mowi ASA og North Energy ASA. Hun eier eller kontrollerer ingen aksjer i Norwegian Property ASA .

Bjørn Henningsen

Styrets nestleder

Bjørn Henningsen (født 1962), styremedlem siden 10. oktober 2014, er siviløkonom fra Heriot-Watt University, og er daglig leder og partner i Union Eiendomskapital AS som han var med å etablere i 2005. Henningsen har meget lang og allsidig erfaring fra eiendomsinvesteringer, eiendomsutvikling, bank og finans. Han var tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Investra ASA, og har også lang erfaring fra banker og finansinstitusjoner. Henningsen innehar en rekke verv som styreleder og styremedlem i selskaper knyttet til Union gruppen, inkludert styreleder i Union Gruppen AS og Union Eiendomskapital AS. Han kontrollerer 311 556 aksjer i Norwegian Property ASA.

Cecilie Astrup Fredriksen

Styremedlem

Cecilie Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 10. oktober 2014, er utdannet Bachelor (BA) i økonomi og spansk fra London Metropolitan University i 2006. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd i London, og er styremedlem i flere selskaper inkludert Mowi ASA. Seatankers Management Co Ltd er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd som eier og kontrollerer 398 855 580 aksjer i Norwegian Property ASA.

Kathrine Astrup Fredriksen

Styremedlem

Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983), styremedlem siden 13. april 2016, er utdannet ved European Business School i London. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd. i London og sitter i styret i SFL Corporation Ltd. Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Seadrill Ltd., Frontline Ltd. og Golar LNG. Hun er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd, som eier og kontrollerer 398 855 580 aksjer i Norwegian Property ASA.

Lars Erich Nilsen

Styremedlem

Lars Erich Nilsen (født 1981) har vært ansatt i Seatankers Management Norway AS siden 2014. Han er styremedlem i Axactor AB. Tidligere har han arbeidet som analytiker i Fearnley Advisors AS (2013-2014) og Fearnley Fonds ASA/Fearnley Securities AS (2005-2013, partner fra 2007). Lars Erich Nilsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

Han er tilknyttet Geveran Trading Co Ltd, som eier og kontrollerer 398 855 580 aksjer i Norwegian Property ASA.

Carl Erik Krefting

Styremedlem

Carl Erik Krefting (født 1953), styremedlem siden 19. april 2018, er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han var med å etablere Søylen Eiendom AS i 2004. Selskapet åpnet i mai 2009 Norges første High End magasin, Eger. Han jobbet som advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund fra 1982 til 2004, og i den forbindelse hadde han flere styreverv i selskaper som Avantor ASA, Dyno Industrier ASA og Gresvig ASA.

Han har opsjon på å kjøpe totalt 500 000 aksjer fordelt på inntil 3 transjer i Norwegian Property ASA til kurs 11,50 i en periode fra 19. april 2019 til 19. april 2021. Han eier og kontrollerer 44 884 aksjer i Norwegian Property ASA gjennom sitt heleide selskap Carucel Holding AS. Selskapet har også en TRS-avtale for 3.500.000 aksjer som forfaller 24. januar 2021.

Valgkomité

Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og valgkomitéen skal være uavhengig i forhold til styret og ledende ansatte.
Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter også komiteens godtgjørelse.
I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre.

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen, kan sende mail til info@npro.no.

Frist for å foreslå kandidater til styret er 1. mars.

Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer:

Robin Bakken (leder)
Marianne Johnsen