Styret

Martin Mæland Styreleder

Bjørn Henningsen Styrets nestleder

Cecilie Astrup Fredriksen Styremedlem

Kjell Sagstad Styremedlem

Kathrine Astrup Fredriksen Styremedlem

Lars Erich Nilsen Styremedlem

Merete Haugli Styremedlem

Filler

Filler

Valgkomité

Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og valgkomitéen skal være uavhengig i forhold til styret og ledende ansatte.

Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter også komiteens godtgjørelse.

I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen kandidater til styret. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av selskapets styre.

 

Aksjeeiere som ønsker å kontakte valgkomiteen, kan gjøre dette her.

 

Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer:

Robin Bakken (leder)
Marianne Johnsen