MELDINGER

NPRO: Endringer i styret i Norwegian Property ASA

Kjell Sagstad har meddelt styreleder i Norwegian Property ASA (NPRO) at han ønsker å fratre som styremedlem i selskapet. 

Sagstad er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Etter at NIAM solgte alle sine aksjer i NPRO har Kjell Sagstad valgt å trekke seg fra styret fra september 2019. Sagstad har vært styremedlem i NPRO siden april 2016. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Merete Haugli, styreleder, tlf. +47 99 60 7000