MELDINGER

NPRO: Start av akseptperiode for tilbakekjøp av egne aksjer

Det vises til børsmeldingen av 9. mai 2019 der Norwegian Property ASA (“Selskapet”) offentliggjorde et tilbud til Selskapets aksjonærer om å kjøpe tilbake inntil 54.800.000 aksjer i Norwegian Property ASA gjennom en book building med en tilbudspris på 11,75 kroner per aksje. Selskapet minner om at akseptperioden starter den 10. mai 2019 kl. 08:00 og slutter den 29. mai 2019 kl. 16:30. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan kontakte DNB Markets på +47 23 26 80 20. Akseptblanketter vil være tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner på eller rundt 10. mai 2019.

For ytterligere spørsmål kontakt:
Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.