MELDINGER

NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                        NOK 0,07 per aksje

Siste dato inklusive rettighet:      25. oktober 2019

Ex. dato:                                      28. oktober 2019 

Oppgjørsdag (record date):         29. oktober 2019 

Utbetalingsdato:                          14. november 2019 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.