MELDINGER

NPRO: 2Q 2019 – høy aktivitet i utleiemarkedet, med mange leiekontrakter signert

Norwegian Property har hatt et særs godt kvartal med tanke på signering av både nye og reforhandlede leiekontrakter. Totalt har vi signert kontrakter for NOK 54 millioner i løpet av kvartalet, noe som viser farten vi har i hele organisasjonen om dagen, uttaler Bent Oustad (CEO).

Selskapet har også refinansiert ca NOK 1 500 millioner av bankgjelden gjennom utstedelse av tre nye obligasjonslån og et nytt bilateralt banklån, alle med pant i Kaibygning 1 på Aker Brygge. Dette har gitt redusert lånemargin og økt løpetid på selskapets finansiering.

Resultat før skatt var NOK 304,7 millioner (NOK 57,0 millioner). Periodens overskudd ble NOK 240,3 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,45. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 15,60 per aksje den 30. juni 2019, opp fra NOK 14,83 ved utgangen av første kvartal.

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje som utbetales til selskapets aksjonærer den 14. august 2019 (ex. dato er 15. juli 2019).

Link til webcast: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98041276

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no
Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12