Vår filosofi er at eiendomsfaget først og fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eiendomsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av våre sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

Kontorfellesskap
på Aker Brygge

Business Village er Norwegian Propertys eget kontorfelleskap, i den historiske Verkstedhallen midt på Aker Brygge. Vi utvidet nylig Business Village og har ledige lokaler i ulike størrelser.

Les mer på businessvillage.no

Vårt kundesenter

Kundesenteret gjør hverdagen til våre leietakere enklere gjennom å være et felles kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende leieforholdet. Ingen henvendelse er for liten, ingen ei heller for stor.

+47 480 50 300 | kundesenter@npro.no