MELDINGER

NPRO: Vellykket plassering av et nytt senior sikret obligasjonslån

Det henvises til børsmelding den 23. september 2019. Norwegian Property ASA har i dag utstedt et nytt NOK 505 millioner obligasjonslån med 5 års løpetid til en fast rente på 2,666% p.a. (tilsvarende 3m Nibor +1,05%).

Obligasjonslånet skal benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål. Nordea har vært tilrettelegger for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon: Haavard Rønning, CFO, Tel. +47 400 20 019.