MELDINGER

NPRO: Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok å redusere aksjekapitalen med kr 24.285.618 fra kr 274.223.416 til kr 249.937.798. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til sletting av 48.571.236 egne aksjer. Vedtektenes § 4 ble endret til å lyde:

«Aksjekapitalen er kr 249.937.798, fordelt på 499.875.596 aksjer, hver pålydende kr 0,50.»

I tillegg ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 24 990.000, som tilsvarer noe under 10 prosent av aksjekapitalen.

Vedlagt følger signert protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Bent Oustad, Administrerende direktør
Telefon: +47 480 16 082
Email: bo@npro.no