MELDINGER

NPRO: Vellykket utstedelse av obligasjoner

Norwegian Property ASA har utstedt NOK 71 millioner i obligasjonslånet NPRO 12 med ISIN NO 0010809346 (løpetid fram til 9.november 2020) til en rente på 3 mnd NIBOR+0,475%. Innbetalingsdato vil være 9. mai 2019.

DNB Markets har vært tilrettelegger for plasseringen.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 93873885