MELDINGER

NPRO: 1Q 2019 - Resultat etter skatt NOK 169,3 millioner og ordinær fortjeneste per aksje (EPS) NOK 0,31

Resultat før skatt var NOK 220,3 millioner (NOK 141,7 millioner), og periodens resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 169,3 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,31. Bokført verdi av egenkapitalen var NOK 14,83 per aksje den 31. mars 2019, opp fra NOK 14,59 ved utgangen av 2018.

Det er inngått en strategisk avtale om salg av co-working konseptet Pier X til den internasjonale aktøren Huckletree. Salget gjennomføres i Q2 2019 ved at Huckletree tegner en langsiktig avtale på arealene. Huckletree har i dag flere lokasjoner med co-working i England og Irland, og dette blir deres første satsing utenfor de britiske øyer. NPRO fortsetter satsingen på det mer kontorlignende co-working-konseptet Business Village.  

Styret har vedtatt et utbytte på NOK 0,07 per aksje for første kvartal 2019, som utbetales til selskapets aksjonærer per 22. mai 2019 (ex. dato er 6. mai 2019). Selskapet har et mål om å dele ut et utbytte på mellom 30 til 50 prosent av utbyttegrunnlaget; ordinært resultat etter betalbar skatt, før verdiendringer. Utbyttet på NOK 0,07 per aksje for første kvartal utgjør 45 prosent av utbyttegrunnlaget.

Link til webcast: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97815196 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.