MELDINGER

NPRO: Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 11. april 2019 kl 08:30 i Bryggegata 6 (5. etg.) på Aker Brygge i Oslo.
Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Merete Haugli gjenvelges som styreleder, Bjørn Henningsen som nestleder, og at Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Cecilie Astrup Fredriksen, Lars Erich Nilsen og Carl Erik Krefting gjenvelges som styremedlemmer. 

Valgkomiteens innstilling for øvrig og skjema for påmelding / avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no