MELDINGER

NPRO: Vellykket utstedelse av obligasjoner

Norwegian Property ASA har i dag utstedt NOK 89 millioner i obligasjonslånet NPRO 07 med ISIN NO 0010794241 (løpetid fram til 31.05.2024) til en rente på 3 mnd NIBOR+1,03%. Innbetalingsdato vil være 13. mai 2019.

Danske Bank har vært tilrettelegger for plasseringen.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 
Ane Grimsmo, Finanssjef, telefon 93873885