MELDINGER

NPRO: Foreløpig resultat for tilbudet om tilbakekjøp av egne aksjer

Det vises til børsmelding fra Norwegian Property ASA ("Selskapet") 9.  mai 2019 om kunngjøring av tilbakekjøp av aksjer ("Tilbudet"). Selskapet opplyser med dette at foreløpige tall viser at Selskapet har mottatt aksepter for omtrent 60 millioner aksjer til en kurs på NOK 11,75 per aksje. Selskapet har derfor mottatt aksepter for flere aksjer enn størrelsen på Tilbudet.

Tildeling vil finne sted før 4.  juni 2019 klokken 18:00 norsk tid. Handelsdatoen vil være 4.  juni 2019 med oppgjørsdato ca. 7.  juni 2019.

Etter tildeling vil Selskapet eie 54 821 236 egne aksjer.

DNB Markets er engasjert som finansiell rådgiver og mottaker for tilbakekjøp av aksjer.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.