MELDINGER

NPRO: Årsraport 2018

Årsrapport for 2018 for Norwegian Property ASA følger vedlagt.