MELDINGER

NPRO: Informasjon om kontantutbytte fra Norwegian Property ASA

Utbytte:                                        NOK 0,07 per aksje 

Siste dato inklusive rettighet:      8. februar 2019 

Ex. dato:                                     11. februar 2019 

Oppgjørsdag (record date):        12. februar 2019 

Utbetalingsdato:                          27. februar 2019 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, Adm. direktør, tlf. +47 480 16 082, bo@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.