MELDINGER

NPRO: Årsregnskapet for 2018 godkjent

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2018. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2018 offentliggjort den 7. februar 2019.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider ultimo mars 2019; www.norwegianproperty.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Haavard Rønning, CFO
Telefon: +47 400 200 19
Email: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.