MELDINGER

NPRO: Vellykket plassering av senior sikret obligasjonslån

Det henvises til børsmelding den 27. mai 2019. Norwegian Property ASA har i dag utstedt NOK 950 m i senior sikrede obligasjoner fordelt på tre transjer:

-   3 års flytende rente obligasjon: NOK 500m med en kupong på 3 måneders Nibor +0,85%

-   5 års flytende rente obligasjon: NOK 300m med en kupong på 3 måneders Nibor + 1,15%

-   7 års fast rente obligasjon: NOK 150m med en kupong på 3,05% p.a.

Obligasjonslånene skal benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld og generelle selskapsformål.

Danske Bank, DNB Markets og SEB har vært tilretteleggere for obligasjonslånene.

For ytterligere informasjon:

Haavard Rønning, CFO, Tel. +47 400 20 019.