GLOCAL. GLOBAL THINKING.
LOCAL ACTION.

Sjenerøs med estetikken. Gjerrig på energibruken.

GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i.Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.

Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

 • Energiklasse A-bygg, hvis mulig.
 • Bygging med miljøvennlige materialer
 • Kildesortering av avfall
 • Tiltak for redusert vannforbruk
 • Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken
 • Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet
 • Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler
 • Sjøvannspumpe som reduserer energibruk og Co2-utslippet på Aker Brygge

Her kan du laste ned hele vårt strategidokument som omhandler miljø- og samfunnsansvar:

Miljø og samfunnsansvar 2017-2021

Aktuelle saker relatert til GLOCAL:

Sjøvannspumpen på Aker Brygge

Felles løft for økt kildesortering på Aker Brygge

Kildesortering_frise4

Kildesorteringskampanjen ”Action – Aker Brygge” er et ledd i NPROs satsing på lokale miljøtiltak som gir en positiv, global effekt; GLOCAL. I dag kildesorteres 35 prosent av avfallet på Aker Brygge. Målet er at vi i løpet av våren 2013 skal kildesortere 20 prosent mer og at vi innen 2015 når målet om 80 prosent kildesortering.

Alle leietakere og brukere av rampene tilbys en grunnpakke med kildesorteringsutstyr til bruk i egen bedrift, som ledd i kildesorteringskampanjen. Har du utstyr som fungerer godt i dag, trenger du ikke bytte det ut, men nye avfallsposer og -sekker skal alle innføre.

Avfallsposer i ulike farger

På Aker Brygge skal avfallet neste år sorteres i ti hovedtyper av avfall. Hver av disse avfallstypene har fått sin egen farge på skilt og annet informasjonsmateriell. Også avfallsposene får nye farger. Det innføres oransje poser/sekker for restavfall, grønne poser/sekker for matavfall og blå for plastfolie. Sorte avfallssekker skal ikke lenger brukes. Bestilling av avfallsposer og -sekker gjøres i samme skjema som bestilling av annet utstyr (se under).

Hvilket utstyr skal jeg velge?

Behovet for kildesorteringsutstyr er avhenging av virksomheten du driver og det utstyret du allerede har i dag. Les mer om hvilket utstyr som passer din virksomhet her:

Tilleggsutstyr/spesialtilpasset utstyr, må bekostes av bedriften selv. Øvrig utstyr, så sant ikke annet fremkommer, betales av NPRO.

Slik bestiller du poser/sekker og utstyr

Når du har bestemt deg for kildesorteringsutstyr, bestiller du det utstyret du ønsker, og de avfallsposer/-sekker du trenger. Utfylt skjema går direkte til vår utstyrsleverandør.

Bestilling av avfallsposer og annet kildesorteringsutstyr gjøres her

Levering av utstyr

Utstyret leveres ca. 14 dager etter bestilling til adressen du oppgir i skjemaet. Levering av tilleggsutstyr tar noe lengre tid.

Informasjonsmateriell

Sammen med utstyret får du utlevert informasjonsmateriell som bl.a. kildesorteringsguide til distribusjon blant ansatte, samt klistremerker til merking av utstyr og kildesorteringsplakat til oppheng i bedriften.

Vi oppfordrer alle til å spre informasjon og utnytte kampanjen til å skape miljøengasjement i egen bedrift. Dersom din bedrift benytter eksterne renholdere/personell til å bringe avfall ned til rampene, er det viktig at også disse er informert.

Informasjonsmateriell:

Kildesorteringspiktogrammer/merking for oppheng i egen bedrift:

Spørsmål eller ønske om bistand?

Har du spørsmål vedrørende kampanjen eller trenger råd om utstyr, ta kontakt med NPRO Kundesenter, tlf. 480 50 300 / kundesenter@npro.no.

Fra 35 til 80 prosent kildesortering på 3 år

NPROs kildesorteringskampanje består av en rekke tiltak:

 • Rengjøring og maling av avfallsrampene på Aker Brygge.
 • Oppgradering av utstyret på rampene.
 • Ny skilting og informasjonssøyler på rampene.
 • Tilbud om nytt kildesorteringsutstyr til leietakere og brukere av rampene.
 • Distribusjon av kommunikasjonsmateriell, som kildesorteringsguide, plakater og klistremerker på norsk og engelsk.

Rampe 1, 2 og 4 skal etter planen stå ferdig oppusset og med ny merking i januar/februar 2013, deretter følger de øvrige rampene. På grunn av ombyggingsarbeider, vil enkelte ramper kunne bli stengt i perioder.
Det vil da bli informert om alternative leveringssteder.