Felles løft for økt kildesortering
på Aker Brygge

Kildesorteringskampanjen ”Action – Aker Brygge” er et ledd i NPROs satsing på lokale miljøtiltak som gir en positiv, global effekt; GLOCAL. I dag kildesorteres 35 prosent av avfallet på Aker Brygge. Målet er at vi i løpet av våren 2013 skal kildesortere 20 prosent mer og at vi innen 2015 når målet om 80 prosent kildesortering.

Alle leietakere og brukere av rampene tilbys en grunnpakke med kildesorteringsutstyr til bruk i egen bedrift, som ledd i kildesorteringskampanjen. Har du utstyr som fungerer godt i dag, trenger du ikke bytte det ut, men nye avfallsposer og -sekker skal alle innføre.

Avfallsposer i ulike farger

På Aker Brygge skal avfallet neste år sorteres i ti hovedtyper av avfall. Hver av disse avfallstypene har fått sin egen farge på skilt og annet informasjonsmateriell. Også avfallsposene får nye farger. Det innføres oransje poser/sekker for restavfall, grønne poser/sekker for matavfall og blå for plastfolie. Sorte avfallssekker skal ikke lenger brukes. Bestilling av avfallsposer og -sekker gjøres i samme skjema som bestilling av annet utstyr.

Skal du bestille avfallsposer eller annet kildesorteringsutstyr?

Bestill her

Hvilket utstyr skal jeg velge?

Behovet for kildesorteringsutstyr er avhenging av virksomheten du driver og det utstyret du allerede har i dag. Les mer om hvilket utstyr som passer din virksomhet her:

Kildesorteringsutstyr restaurant
Kildesorteringsutstyr butikk
Kildesorteringsutstyr kontor
Tilleggsutstyr for kildesortering

Tilleggsutstyr/spesialtilpasset utstyr, må bekostes av bedriften selv. Øvrig utstyr, så sant ikke annet fremkommer, betales av NPRO.

Levering av utstyr

Utstyret leveres ca. 14 dager etter bestilling til adressen du oppgir i skjemaet. Levering av tilleggsutstyr tar noe lengre tid.

Informasjonsmateriell

Sammen med utstyret får du utlevert informasjonsmateriell som bl.a. kildesorteringsguide til distribusjon blant ansatte, samt klistremerker til merking av utstyr og kildesorteringsplakat til oppheng i bedriften.

Vi oppfordrer alle til å spre informasjon og utnytte kampanjen til å skape miljøengasjement i egen bedrift. Dersom din bedrift benytter eksterne renholdere/personell til å bringe avfall ned til rampene, er det viktig at også disse er informert.

Informasjonsmateriell

Kildesorteringsguide for Aker Brygge
Source Separation Guide for Aker Brygge
Kildesorteringsplakat
Source Separation poster

Kildesorteringspiktogrammer/merking for oppheng i egen bedrift:

Hovedskilt
Underskilt

Slik bestiller du poser/sekker og utstyr

Når du har bestemt deg for kildesorteringsutstyr, bestiller du det utstyret du ønsker, og de avfallsposer/-sekker du trenger. Utfylt skjema går direkte til vår utstyrsleverandør.

Bestill utstyr og avfallsposer her

Har du spørsmål eller ønske om bistand?

Har du spørsmål eller trenger råd om utstyr, ta kontakt med NPRO