Svanholmen 2

Fakta

Adresse:
Svanholmen 2
Areal:
120 m² - 1180 m²
Antall ansatte:
6 - 60
Ledig fra:
Offentlig komm:
Buss

Fasiliteter

 • Parkering
 • Meget god ventilasjon
 • Heis
 • Alarm
 • Bredbåndstilknytning
 • Høy arealeffektivitet
 • Eget kundesenter
 • Gode profileringsmuligheter på fasadene mot Forusbeen og Svanholmen

Om eiendommen

Svanholmen 2 har et moderne arkitektonisk uttrykk med et tydelig funksjonelt preg. Eiendommens beliggenhet rett ved Forusbeen og E39 gir unike muligheter for fasadeprofilering.

Planløsning

3. etasje er nyopppusset med hovedvekt på åpen teamløsning. Lokalene i 4. etasje består hovedsaklig av cellekontorer.

Arealene tilpasses kundens ønsker og behov.

Arealoversikt, ledige lokaler:
1. etg. alt utleid
2. etg kontor: 235 m2 (kan deles inn i flere leieforhold)
3. etg kontor: 550 m2
4. etg kontor: 400 m2

Adkomst

God offentlig kommunikasjon med buss til bla. Stavanger, hurtigfergeterminalen, Sola flyplass og Sandnes. Enkel adkomst med bil fra Forusbeen og E39. God parkeringsdekning på eiendommen.
Treningssenter i bygget.

Omgivelser

Forus nærområde er det største næringsområdet i regionen og et av de største sammenhengende næringsområdene i Norge. Vel 1.000 ulike virksomheter er i dag etablert på Forus med til sammen 20.000 medarbeidere.

Miljø: Kundens mål er vårt minstekrav

Forus er et stort og effektivt kommunikasjonsknutepunkt. Det er derfor lagt godt til rette for enkel og utstrakt bruk av transportmidler med lav miljøbelastning – både av medarbeidere og besøkende. Norwegian Property tilstreber alltid å foretrekke miljøvennlige varer og tjenester ved innkjøp. Det kreves dokumentasjon på at miljøkrav er oppfylt og vi søker samarbeid med virksomheter som aktivt tar miljø- og samfunnsansvar. Norwegian Property skal, gjennom god tilrettelegging, bidra til at våre leietakere kan nå sine definerte mål innen miljø- og samfunnsansvar.

NPRO Kundesenter

Kundesenteret gjør hverdagen enklere gjennom å være ett felles kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende leieforholdet. Det være seg spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått, om leiekontrakten, bestilling av nye adgangskort eller behov for hjelp fra vaktmester. Ingen henvendelse er for liten, ingen ei heller for stor. Vårt mål er ganske enkelt å bidra til at dere får en fin dag på kontoret.

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vår service alltid lett tilgjengelig, rask og pålitelig.

Kontaktinformasjon

 • Facilitymanager: DNB Næringsmegling AS
 • Tonje Østrem Hadland
 • Telefon: +47 950 57 288
 • E-post: tonje.hadland@dnb.no

Lignende lokaler

KONTOR
2013.11.13.Gullhaugveien9.03
Gullhaugveien 9-13 OSLO Bruttoareal: 416 m2 - 662 m2
KONTOR
Bryggegata_fasade01_LORES
Bryggegata 9 OSLO Bruttoareal: 742 m2 - 3924 m2
KONTOR
Gjerdrumsvei10D_bildeLO
Gjerdrums vei 10 D OSLO Bruttoareal: 95 m2 - 477 m2
Norwegian Property ASA
 • Grundingen 6
 • NO-0250 Oslo
 • P.O. Box 1657, Vika
 • NO-0120 Oslo
Tlf:
+47 22 83 40 20
Fax:
+47 22 83 40 21
E-post:
info@norwegianproperty.no
Copyright Norwegian Property ASA 2010